Egzaminy Cambridge English: FCE, CAE, CPE. Zadzwoń: 22 243 04 56/57
Ogólnopolskie Platynowe
Centrum Egzaminacyjne
Cambridge English

Zwrot, reklamacje

Dane kontaktowe
LANG LTC Sp. z o.o. sp. k
ul. Sędziowska 5
02-081 Warszawa

Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: sklep@lang.com.pl
tel.: 22 825 16 48 w godz. 9:00 – 17:00 (pon. – pt.)

 

POBIERZ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZWROTU

Formularz Odstąpienia od Umowy (.docx)

Formularz Odstąpienia od Umowy (.pdf)

 

Gwarancja Rezygnacji z Zamówienia i Zwrotu Pieniędzy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy i zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać na adres siedziby Sprzedawcy (02-081 Warszawa, ul. Sędziowska 5). Sprzedawca umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@lang.com.pl.
3. W celu umożliwienia właściwego rozliczenia zwrotu, konieczne jest wypełnienie i dołączenie do zwracanego zamówienia formularza zwrotu który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Do zwracanego towaru należy dołączyć formularz zwrotu.
5. Sklep gwarantuje zwrot otrzymanych od Klienta płatności za towar. Sklep nie dokonuje zwrotu kosztów poniesionych przez klienta na rzecz dostarczenia produktu (koszt przesyłki). Po otrzymaniu od Klienta pisemnej informacji (poczta tradycyjna lub mail) o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy oraz po otrzymaniu zwracanego towaru pieniądze zostaną niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji.
6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres LANG LTC Sp. z o.o. sp. k, ul. Sędziowska 5, 02-081 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował pisemnie Sklep online LANG o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
7. Zgodnie z ww. ustawą o prawach konsumenta, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, dlatego też Sklep online LANG nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Reklamacje:
1. Wady fabryczne/uszkodzenia (towaru)
Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania prosimy o informację mailową na adres sklep@lang.com.pl oraz przesłanie wadliwego towaru do Sklepu online LANG. Sklep nie przyjmuje jednak przesyłek odsyłanych za pobraniem.
W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć fakturę wraz z opisem przyczyny zwrotu. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie to możliwe. Za towar wadliwy uznaje się produkt, który posiada wady fizyczne.

2. Błędnie zamówiony towar przez klienta
Jeżeli po otrzymaniu pozycji okaże się, iż zamawiane towary zostały mylnie zamówione, można dokonać wymiany. Prosimy o przesłanie na adres Sklepu online w ciągu 10 dni daną pozycję z dokładną informacją, na jaki produkt mamy dokonać wymiany.
Po otrzymaniu przesyłki, jeśli będzie to możliwe, dokonamy wymiany.
Odsyłane pozycje nie mogą być zniszczone, bądź rozpakowane, jeśli były fabrycznie zafoliowane.
Koszt odesłania mylnie zamówionej pozycji oraz dosłania nowej pozycji ponosi Klient. Jeśli w związku z wymianą pozycji powstanie nadpłata, zwrócimy ją na Twoje konto.
Koszt dosłania oraz ewentualną dopłatę należy wpłacić na nasze konto z dopiskiem „dopłata do wymienionych pozycji z /numer zamówienia/”

3. Przesyłka niezgodna z zamówieniem
Jeśli po otworzeniu przesyłki okaże się, że znajdujące się pozycje zostały mylnie do Ciebie przesłane lub część zamówienia nie zgadza się z pozycjami zamawianymi, skontaktuj się z nami.
Mylnie wysłane tytuły należy przesłać na adres Sklepu online za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym. Do przesyłki należy dołączyć informację, na którą pozycję mamy dokonać wymiany oraz numer konta, na które dokonamy zwrotu poniesionych kosztów odesłania towarów.
Jeśli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że brakuje pozycji zawartej na dołączonej fakturze, niezwłocznie skontaktuj się z nami. Jeśli po sprawdzeniu, okaże się, że w Twojej paczce brakowało zgłaszanej pozycji, zostanie ona do Ciebie dosłana w możliwie jak najszybszym terminie. Koszty wysyłki pokrywa w tym wypadku Sklep LANG.
4. Zwrot pieniędzy:
Zwrot pieniędzy wynikający z uwzględnienia reklamacji zostanie dokonany niezwłocznie po weryfikacji reklamacji w następujący sposób:
– jeśli zamówienie opłacone było przelewem – zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew
– jeśli zamówienie opłacone było kartą kredytową lub PayPal – zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty lub konto PayPal,

DOKONAJ ZWROTU/ REKLAMACJI
NAPISZ DO NAS: sklep@lang.com.pl