Egzaminy Cambridge English: FCE, CAE, CPE. Zadzwoń: 22 243 04 56/57
Ogólnopolskie Platynowe
Centrum Egzaminacyjne
Cambridge English

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU ON-LINE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w przypadku sprzedaży podręczników jest Lang LTC sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sędziowskiej 5 (02-081 Warszawa). Można się z nami skontaktować za pomocą korespondencji tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby, za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres: lang@lang.com.pl lub telefonicznie (22) 825 16 48.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, w oznaczonych celach, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu lub do czasu wycofania Twojej zgody w przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane na jej podstawie.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Klienta podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym. Jeżeli Klient wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej lub pocztowej, to dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie zostaną już udostępnione Poczcie Polskiej/przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. Cele zbierania danych osobowych przez Administratora:
 3. zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 4. rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 5. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
 6. archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 7. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
 8. jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
 9. dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inną podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy, dane ulegają anonimizacji.
 10. obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat.
 11. Administrator może przekazać dane następującym odbiorcom:
 12. Pracownikom oraz współpracownikom;
 13. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 14. Podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
 15. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 16. Podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność.
 17. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP urządzenia, adres dostawy (ulica, numer lokalu, miejscowość, kraj).

 

Dobrowolność podania danych oraz uprawnienia w zakresie przetwarzania

 1. Klientowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane pytania, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.
 2. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania remarketingowe.

Informacja o cookies

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia używa Klient w przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje o plikach Cookies: korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies można znaleźć m.in. tutaj: http://wszystkoociasteczkach.pl/
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
 3. identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 4. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 5. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 6. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 7. Przeglądarki internetowe dostępne na rynku akceptują domyślnie zapisywanie plików Cookies. Za pomocą ustawień przeglądarki każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies, ale może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 8. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 9. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

Prawo dostępu do danych osobowych

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres ul. Sędziowska 5, 02-081 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres osobowe@lang.com.pl lub telefonicznie (22) 825 16 48.

Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 4. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
 5. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;
 6. Certyfikat SSL.